อัตรากำลังฝ่ายจัดสรรน้ำฯ


นายภูวเมศฐ์  อัศวมงคลพงษ์ี
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำฯ

   

นางสาวลลิตา ยืนยง

วิศวกรชลประทาน

   
   

นายบุญเลิศ หอมจันทร์
พนักงานเกษตร ส.2

นายธีรเดช  ขาวสบาย
ช่างก่อสร้าง 2


   

นายใหม่ วิศาลสิทธิ

นายช่างชลประทาน

นายภาณุวัตน์ ปานขลิบ

นายช่างชลประทาน

 
 

 

 

นายฉัตรชัย คล้าเจริญสมบัติ

นักวิชาการคอมพิวเตอร์


นายรักศักดิ์ อู่สุวรรณ
งานสถิติและสารสนเทศ

นางสาวจีรานุช สรไกร

งานธุรการ

กลับหน้าหลัก