ผลตรวจวัดคุณภาพน้ำปี 2560

ต้นน้ำกระเสียว

วัน TEMP pH EU/m DO%
ธ.ค.59 26.9 7.7   5.34
ม.ค.60 27.2 7.8   5.29
ก.พ.60 26.9 7.7   5.31
มี.ค.60 27.5 7.7   5.31
เม.ย.60 27.4 7.8   5.11
พ..60 27.1 7.7   5.21
มิ.ย.60 - -   -
ก.ค.60 - -   -
ส.ค.60 - -   -
ก.ย.60 27.6 7.83   5.31
ต.ค.60        
พ.ย.60        
ธ.ค.60        
 

อ่างเก็บน้ำกระเสียว

วัน TEMP pH EU/m DO%
ธ.ค.59 26.8 7.8   6.32
ม.ค.60 27.0 7.8   6.34
ก.พ.60 26.7 7.8   6.47
มี.ค.60 27.3 7.8   6.41
เม.ย.60 27.2 7.8   6.52
พ..60 27.0 7.8   6.4
มิ.ย.60 - -   -
ก.ค.60 - -   -
ส.ค.60 - -   -
ก.ย.60 27.6 7.76   6.47
ต.ค.60        
พ.ย.60        
ธ.ค.60        

       

ฝายวิทยาลัยเกษตร

วัน TEMP pH EU/m DO%
ธ.ค.59 26.9 7.7   5.29
ม.ค.60 27.2 7.7   5.18
ก.พ.60 26.9 7.7   5.15
มี.ค.60 27.7 7.7   5.29
เม.ย.60 27.4 7.7   5.34
พ..60 27.2 7.7   5.21
มิ.ย.60 - -   -
ก.ค.60 - -   -
ส.ค.60 - -   -
ก.ย.60 27.9 7.95   7.01
ต.ค.60        
พ.ย.60        
ธ.ค.60        
         

โรงงานน้ำตาล

วัน TEMP pH EU/m DO%
ธ.ค.59 26.9 7.7   5.26
ม.ค.60 27.4 7.8   5.16
ก.พ.60 27.0 7.7   5.11
มี.ค.60 27.9 7.7   5.27
เม.ย.60 27.6 7.7   5.32
พ..60 27.4 7.7   5.18
มิ.ย.60 - -   -
ก.ค.60 - -   -
ส.ค.60 - -   -
ก.ย.60 27.9 7.95   7.01
ต.ค.60        
พ.ย.60        
ธ.ค.60        
         

สะพานวังน้ำโจน

วัน TEMP pH EU/m DO%
ธ.ค.59 26.9 7.6   5.27
ม.ค.60 27.4 7.7   5.16
ก.พ.60 27.0 7.7   5.09
มี.ค.60 27.9 7.7   5.25
เม.ย.60 27.6 7.7   5.32
พ..60 27.4 7.7   5.16
มิ.ย.60 - -   -
ก.ค.60 - -   -
ส.ค.60 - -   -
ก.ย.60 27.8 7.88   6.67
ต.ค.60        
พ.ย.60        
ธ.ค.60        
         

ระบบ  หน้า ปตร.

วัน TEMP pH EU/m DO%
ธ.ค.59 27.0 7.7   5.22
ม.ค.60 27.6 7.8   5.13
ก.พ.60 27.2 7.7   5.06
มี.ค.60 28.2 7.7   5.19
เม.ย.60 27.8 7.7   5.30
พ..60 27.6 7.8   5.14
มิ.ย.60 - -   -
ก.ค.60 - -   -
ส.ค.60 - -   -
ก.ย.60 27.9 7.91   5.06
ต.ค.60        
พ.ย.60        
ธ.ค.60        
         

ปลายลำห้วยขจี

วัน TEMP pH EU/m DO%
ธ.ค.59 27.1 7.7   5.18
ม.ค.60 27.7 7.7   5.11
ก.พ.60 27.4 7.7   5.05
มี.ค.60 28.3 7.7   5.17
เม.ย.60 27.9 7.7   5.21
พ..60 27.6 7.7   5.14
มิ.ย.60 - -   -
ก.ค.60 - -   -
ส.ค.60 - -   -
ก.ย.60 27.7 7.87   5.05
ต.ค.60        
พ.ย.60        
ธ.ค.60        
         

สะพานวัดไทร

วัน TEMP pH EU/m DO%
ธ.ค.59 27.1 7.7   5.02
ม.ค.60 27.7 7.7   5.09
ก.พ.60 27.5 7.7   5.02
มี.ค.60 28.4 7.7   5.12
เม.ย.60 28.0 7.7   5.07
พ..60 27.7 7.7   5.09
มิ.ย.60 - -   -
ก.ค.60 - -   -
ส.ค.60 - -   -
ก.ย.60 27.8 7.83   5.02
ต.ค.60        
พ.ย.60        
ธ.ค.60        
         

บ่อยืมฝั่งขวา มอ.

วัน TEMP pH EU/m DO%
ธ.ค.59 27.1 7.7   5.02
ม.ค.60 27.8 7.8   5.09
ก.พ.60 27.5 7.8   5.02
มี.ค.60 28.4 7.7   5.10
เม.ย.60 28.0 7.8   5.01
พ..60 27.7 7.8   5.09
มิ.ย.60 - -   -
ก.ค.60 - -   -
ส.ค.60 - -   -
ก.ย.60 27.9 7.89   5.02
ต.ค.60        
พ.ย.60        
ธ.ค.60        
         

 

ผลตรวจวัดคุณภาพน้ำ ปี 49  ปี 50  ปี 51  ปี 52  ปี 53  ปี 54  ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58 ปี 59

 

ปี57