ผลตรวจวัดคุณภาพน้ำปี 2559

ต้นน้ำกระเสียว

วัน TEMP pH EU/m DO%
ธ.ค.58 27.8 7.7   518
ม.ค.59 26.2 7.7   5.12
ก.พ.59 27.0 7.7   5.32
มี.ค.59 27.4 7.7   5.35
เม.ย.59 27.7 7.8   5.12
พ..59 27.4 7.7   5.23
มิ.ย.59 27.1 7.7   5.37
ก.ค.59 27.2 7.7   5.02
ส.ค.59 27.3 7.6   5.11
ก.ย.59 27.1 7.7   5.21
ต.ค.59 27.9 7.8   5.03
พ.ย.59 27.1 7.8   5.21
ธ.ค.59 26.9 7.7   5.34
 

อ่างเก็บน้ำกระเสียว

วัน TEMP pH EU/m DO%
ธ.ค.58 27.2 7.7   6.27
ม.ค.59 26.0 7.7   6.12
ก.พ.59 26.8 7.8   6.24
มี.ค.59 27.0 7.8   6.21
เม.ย.59 27.4 7.8   6.07
พ..59 27.2 7.8   6.14
มิ.ย.59 27.0 7.8   6.29
ก.ค.59 27.0 7.8   6.34
ส.ค.59 27.0 7.7   6.13
ก.ย.59 27.0 7.8   6.27
ต.ค.59 27.4 7.8   6.12
พ.ย.59 27.0 7.8   6.29
ธ.ค.60 26.8 7.8   6.32

       

ฝายวิทยาลัยเกษตร

วัน TEMP pH EU/m DO%
ธ.ค.58 27.9 7.7   5.18
ม.ค.59 26.4 7.7   5.17
ก.พ.59 27.1 7.7   5.21
มี.ค.59 27.5 7.7   5.62
เม.ย.59 27.9 7.7   5.24
พ..59 27.7 7.7   5.38
มิ.ย.59 27.2 7.7   5.30
ก.ค.59 27.4 7.6   5.29
ส.ค.59 27.3 7.7   5.32
ก.ย.59 27.1 7.7   5.21
ต.ค.59 27.9 7.7   5.19
พ.ย.59 27.2 7.7   5.34
ธ.ค.59 26.9 7.7   5.29
         

โรงงานน้ำตาล

วัน TEMP pH EU/m DO%
ธ.ค.58 27.9 7.7   5.16
ม.ค.59 26.7 7.7   5.17
ก.พ.59 27.3 7.7   5.19
มี.ค.59 27.7 7.7   5.6
เม.ย.59 27.9 7.7   5.21
พ..59 27.8 7.7   5.32
มิ.ย.59 27.4 7.7   5.08
ก.ค.59 27.6 7.7   5.24
ส.ค.59 27.4 7.7   5.3
ก.ย.59 27.3 7.7   5.21
ต.ค.59 27.9 7.7   5.17
พ.ย.59 27.4 7.6   5.28
ธ.ค.60 26.9 7.7   5.26
         

สะพานวังน้ำโจน

วัน TEMP pH EU/m DO%
ธ.ค.58 27.9 7.7   5.18
ม.ค.59 26.7 7.7   5.15
ก.พ.59 27.3 7.7   5.19
มี.ค.59 27.7 7.7   5.58
เม.ย.59 28.0 7.7   5.21
พ..59 27.8 7.7   5.3
มิ.ย.59 27.4 7.7   5.29
ก.ค.59 27.6 7.7   5.24
ส.ค.59 27.4 7.7   5.29
ก.ย.59 27.3 7.7   5.18
ต.ค.59 28.0 7.7   5.17
พ.ย.59 27.4 7.7   5.26
ธ.ค.59 26.9 7.6   5.27
         

ระบบ  หน้า ปตร.

วัน TEMP pH EU/m DO%
ธ.ค.58 28.1 7.7   5.14
ม.ค.59 26.9 7.7   5.10
ก.พ.59 27.4 7.7   5.13
มี.ค.59 27.8 7.7   5.51
เม.ย.59 28.2 7.8   5.18
พ..59 27.9 7.7   5.26
มิ.ย.59 27.7 7.7   5.27
ก.ค.59 27.8 7.7   5.2
ส.ค.59 27.7 7.7   5.27
ก.ย.59 27.5 7.7   5.16
ต.ค.59 28.1 7.8   5.08
พ.ย.59 27.5 7.8   5.26
ธ.ค.59 27.0 7.7   5.22
         

ปลายลำห้วยขจี

วัน TEMP pH EU/m DO%
ธ.ค.58 28.3 7.7   5.11
ม.ค.59 27.1 7.7   5.07
ก.พ.59 27.6 7.7   5.06
มี.ค.59 27.8 7.7   5.42
เม.ย.59 28.7 7.7   5.07
พ..59 28.2 7.7   5.12
มิ.ย.59 27.8 7.7   5.19
ก.ค.59 27.8 7.7   5.11
ส.ค.59 27.7 7.8   5.21
ก.ย.59 27.7 7.7   5.21
ต.ค.59 28.2 7.7   5.11
พ.ย.59 257.6 7.6   5.21
ธ.ค.59 27.1 7.7   5.18
         

สะพานวัดไทร

วัน TEMP pH EU/m DO%
ธ.ค.58 28.4 7.7   5.09
ม.ค.59 27.2 7.7   4.95
ก.พ.59 27.7 7.7   5.01
มี.ค.59 27.9 7.7   5.01
เม.ย.59 28.8 7.7   5.03
พ..59 28.4 7.7   5.08
มิ.ย.59 27.9 7.7   5.03
ก.ค.59 27.8 7.7   5.07
ส.ค.59 27.7 7.7   5.09
ก.ย.59 27.8 7.7   5.19
ต.ค.59 28.3 7.7   5.02
พ.ย.59 27.6 7.7   5.09
ธ.ค.59 27.1 7.7   5.02
         

บ่อยืมฝั่งขวา มอ.

วัน TEMP pH EU/m DO%
ธ.ค.58 28.4 7.7   5.09
ม.ค.59 27.2 7.4   4.92
ก.พ.59 27.7 7.8   4.91
มี.ค.59 28.0 7.7   7.97
เม.ย.59 28.8 7.7   5.03
พ..59 28.4 7.7   5.01
มิ.ย.59 27.9 7.8   5.03
ก.ค.59 27.9 7.7   5.01
ส.ค.59 27.7 7.8   5.06
ก.ย.59 27.8 7.7   5.17
ต.ค.59 28.3 7.7   5.02
พ.ย.59 27.6 7.7   5.07
ธ.ค.59 27.1 7.7   5.02
         

 

ผลตรวจวัดคุณภาพน้ำ ปี 49  ปี 50  ปี 51  ปี 52  ปี 53  ปี 54  ปี 55 ปี 56 ปี 57 ปี 58

 

ปี57