ผลตรวจวัดคุณภาพน้ำปี 2555

ต้นน้ำกระเสียว

วัน TEMP pH EU/m DO%
ธ.ค.54        
ม.ค.55 25.6 7.7   4.98
ก.พ.55 26.5 7.6   5.11
มี.ค.55        
เม.ย.55        
พ..55        
มิ.ย.55        
ก.ค.55        
ส.ค.55        
ก.ย.55        
ต.ค.55        
พ.ย.55        
ธ.ค.55        
 

อ่างเก็บน้ำกระเสียว

วัน TEMP pH EU/m DO%
ธ.ค.54        
ม.ค.55 25.0 7.9   6.34
ก.พ.55 27.7 8.4   6.71
ม.ค.55        
เม.ย.55        
พ..55        
ม.ย55        
ก.ค.55        
ส.ค.55        
ก.ย.55        
ต.ค.55        
พ.ย.55        
ธ.ค.55        

       

ฝายวิทยาลัยเกษตร

วัน TEMP pH EU/m DO%
ธ.ค.54        
ม.ค.55 25.5 7.6   4.72
ก.พ.55 27.7 7.9   5.02
ม.ค.55        
เม.ย.55        
พ..55        
ม.ย55        
ก.ค.55        
ส.ค.55        
ก.ย.55        
ต.ค.55        
พ.ย.55        
ธ.ค.55        
         

โรงงานน้ำตาล

วัน TEMP pH EU/m DO%
ธ.ค.54        
ม.ค.55 25.9 7.6   4.53
ก.พ.55 28.1 7.8   4.91
ม.ค.55        
เม.ย.55        
พ..55        
ม.ย55        
ก.ค.55        
ส.ค.55        
ก.ย.55        
ต.ค.55        
พ.ย.55        
ธ.ค.55        
         

สะพานวังน้ำโจน

วัน TEMP pH EU/m DO%
ธ.ค.54        
ม.ค.55 25.7 7.7   4.68
ก.พ.55 28.0 7.5   4.74
ม.ค.55        
เม.ย.55        
พ..55        
ม.ย55        
ก.ค.55        
ส.ค.55        
ก.ย.55        
ต.ค.55        
พ.ย.55        
ธ.ค.55        
         

ระบบ  หน้า ปตร.

วัน TEMP pH EU/m DO%
ธ.ค.54        
ม.ค.55 26.0 7.6   4.91
ก.พ.55 28.7 7.7   4.62
ม.ค.55        
เม.ย.55        
พ..55        
ม.ย55        
ก.ค.55        
ส.ค.55        
ก.ย.55        
ต.ค.55        
พ.ย.55        
ธ.ค.55        
         

ปลายลำห้วยขจี

วัน TEMP pH EU/m DO%
ธ.ค.54        
ม.ค.55 25.9 7.5   4.76
ก.พ.55 28.5 8.5   5.79
ม.ค.55        
เม.ย.55        
พ..55        
ม.ย55        
ก.ค.55        
ส.ค.55        
ก.ย.55        
ต.ค.55        
พ.ย.55        
ธ.ค.55        
         

สะพานวัดไทร

วัน TEMP pH EU/m DO%
ธ.ค.54        
ม.ค.55 26.2 7.7   4.66
ก.พ.55 28.9 7.1   4.46
ม.ค.55        
เม.ย.55        
พ..55        
ม.ย55        
ก.ค.55        
ส.ค.55        
ก.ย.55        
ต.ค.55        
พ.ย.55        
ธ.ค.55        
         

บ่อยืมฝั่งขวา มอ.

วัน TEMP pH EU/m DO%
ธ.ค.54        
ม.ค.55 26.4 7.6   4.12
ก.พ.55 28.9 7.4   4.21
ม.ค.55        
เม.ย.55        
พ..55        
ม.ย55        
ก.ค.55        
ส.ค.55        
ก.ย.55        
ต.ค.55        
พ.ย.55        
ธ.ค.55        
         

 

ผลตรวจวัดคุณภาพน้ำ ปี 49  ปี 50  ปี 51  ปี 52  ปี 53  ปี 54

กลับหน้าหลัก