ระดับน้ำตามอาคารชลประทานต่างๆในเขตส่งน้ำของโครงการฯ

ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2562

คลองส่งน้ำ เหนือน้ำ ม.(รทก) ท้ายน้ำ ม.(รทก) เปิดบาน(เมตร) ลบ.ม./วินาที
OUTLET 79.407 - 0.60 12.23
ปตร 36.40 - ปิด -
1 36.40 36.02 0.90*2 7.47
1-1        
1-1        
2-1        
1 36.40 35.90 0.80*1 3.07
1-1        
1-1-1        
         

ข้อมูล ปัจจุบันปรับปรุง 9.30 น. (ทุกวันที่มีการส่งน้ำ)

กลับหน้าหลัก