อัตรากำลังฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ 2


นายคุณากร กลับคง
หัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่2

 

 

 

 

 

 

 

 

งานธุรการ


นายมานพ สะราคำ
งานส่งน้ำและส่งเสริมกิจกรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

งานปฏิบัติการ

 


นายเอนก แป้นเพชร
พนักงานส่งน้ำโซนที่ 1

 


นายจำเนียร ดวงแก้ว
ผู้รักษาอาคารชลประทาน


นายคเณย์ เรืองฉาย
ยาม


นายภิณโญ กาหลง
พนักงานส่งน้ำโซนที่ 2.3

 


นายวิเชียร อ่ำทอง
ผู้รักษาอาคารชลประทาน

 


นายมานพ สะราคำ
พนักงานส่งน้ำโซนที่ 4.5

   
 


นายสุชาติ กาฬภักดี
พนักงานส่งน้ำโซนที่ 6.7

   

กลับหน้าหลัก