อัตรากำลังฝ่ายช่างกล

นายประหยัด เสียพลี

ห้วหน้าฝ่ายช่างกล

งานบริหารเครื่องกล

งานซ่อมบำรุง

งานยานพาหนะ

งานสื่อสาร

นายประหยัด เสียพลี

นายช่างเครื่องรกลปฎิบัติงาน

 

นายประหยัด เสียพลี

นายช่างเครื่องรกลปฎิบัติงาน

นายบุญเหลือ เสือน้อย
ช่างฝีมือโรงงานชั้น 2

 

นายบุญเหลือ เสือน้อย
ช่างฝีมือโรงงานชั้น 2

 

 

 

นายอุทัย หวังมวลกลาง
พนักงานขับรถยนต์ ชั้น 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลับหน้าหลัก