ประวัติโครงการฯ

ประวัติโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสีย

โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของจังหวัดสุพรรณบุรี อยู่ห่างจากกรุงเทพฯเป็นระยะทาง 193 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 340
       ลำห้วยกระเสียวมีต้นน้ำเกิดจากภูเขาในเขตอำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี ไหลไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ลงสู่จังหวัดสุพรรณบุรี ในเขตอำเภอด่านช้าง แล้วไหลไปทางทิศใต้จนเกือบถึงบ้านนาตาปิ่น อำเภอด่านช้าง แล้วไหลไปทางทิศใต้จนเกือบถึงบ้านนาตาปิ่น อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี จึงเริ่มออกสู่ที่ราบแล้วไหลไปทางทิศตะวันออกลงสู่แม่น้ำสุพรรณบุรี ที่บ้านทีง อำเภอสามชุก มีความยาว 140 กิโลเมตร
       ลำห้วยกระเสียว มีความลาดชันมาก และมีพื้นที่รับน้ำฝนถึงประมาณ 1,220 ตารางกิโลเมตร ฉะนั้นในระหว่างเดือนกันยายนถึงตุลาคม ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่มีฝนตกหนักน้ำในลำห้วยกระเสียวจึงมีปริมาณมาก และไหลหลากอย่างรวดเร็วบ่าเข้าท่วมพื้นที่ราบตอนล่าง เขตท้องที่ อำเภอเดิมบางนางบวชอำเภอสมาชุก ก่อให้เกิดอุทกภัยทำความเสียหายแก่พื้นที่เพาะบริเวณดังกล่าวอยู่เป็นประจำเกือบทุกปีและในระยะที่ฝนทิ้งช่วงเป็นเวลานานก็มีน้ำไม่เพียงพอสำหรับใช้ในการเพาะปลูกทำให้เกิดความเดือดร้อน เนื่องจากการขาดแคลนน้ำอยู่เสมอรุนแรงของอทกภัยและภาวการณ์ขาดแคลนน้ำของพื้นที่ดังกล่าวก็เพิ่มทวีมากยิ่งขึ้น
       เพื่อบรรเทาอุทกภัยในเขตดังกล่าวและช่วยเหลือพื้นที่เพาะปลูกนอกเขตโครงการฯ ท่าโบสถ์ตอนล่างและโครงการฯสามชุก ซึ่งอาศัยน้ำฝนแต่เพียงอย่างเดียว ให้มีน้ำสำหรับใช้ในการเพาะปลูกอย่างเพียงพอตลอดทั้งปีจึงจำเป็นต้องสร้างแหล่งเก็บน้ำ ต่อไปกรมชลประทานจึงได้ดำเนินการก่อสร้างเขื่อนกระเสียว เริ่มตั้งแต่

  1.งานก่อสร้างโครงการฯ กระเสียว
       ประกอบด้วย เขื่อนเก็บกักน้ำ เขื่อนทดน้ำ ระบบส่งน้ำ และระบบระบายน้ำ มีรายละเอียดโครงการโดยย่อดังต่อไปนี้
       1.1 อาคารหัวงาน ประกอบด้วย
       1.1.1 เขื่อนเก็บกักน้ำ( DAM )สร้างกั้นน้ำลำห้วยกระเสียวระหว่างลาดเขาวงเดือนห้าทางฝั่งขวากับเขาโล้นทางฝั่งซ้ายเหนือบ้านนาตาปิ่นขึ้นไปเล็กน้อย อยู่หมู่ที่ 3 ตำบลด่านช้าง อำเภอด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี  แผนที่ระวาง 4938 IV พิกัด 47 P NS 712-357 ที่ประมาณแลตติจูด 14˚ - 49΄ 57 " -ลองติจุด 99۫ ۫ 39 -41 " ตัวเขื่อนเป็นลูกรังปนดินชนิด Zome embankmint สูง 32.500 เมตร สันเขื่อนอยู่ที่ระดับ +92.500 เมตร (ร.ท.ก) กว้าง 8.00 เมตร ยาว 4,250 กักเก็บน้ำจำนวน 240 ล้าน ลบ..ม.ที่ระดับ +87.000 เมตร (ร.ท.ก.) พื้นที่ผิวน้ำในอ่างกว้าง 7 กิโลเมตรยาว 12 กิโลเมตร

       1.1.2 ท่อระบายน้ำในตัวเขื่อน( OUTLET )
เป็นท่อคอนกรีตเสริมเหล็กมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางภายใน 2.50 เมตรทางด้านเหนือน้ำและ 1.80 เมตรทางด้านท้ายน้ำบังคับน้ำด้วยบานระบายเหล็กแรงดันสูง จำนวน 2 ชุดสามารถระบายน้ำได้ 18-25 ลบ .ม. ต่อวินาที


       1.1.3 ทางระบายน้ำล้น(SPILLWAY )
อยู่ทางขอบอ่างฝั่งซ้าย ระหว่างเขาพุข่อย มีลักษณะเป็นฝ่ายน้ำล้นคอนกรีตเสริมเหล็กแบบ ogee weir สันฝ่ายยาว 74 เมตร ระบายน้ำได้ 1000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ทางรับน้ำจากฝ่ายลงลำน้ำเดิมยาว 2,400 เมตร

       1.1.4 อ่างเก็บน้ำกระเสียว
อ่างเก็บน้ำมีความจุสูงสุด 390 ล้าน ลบ.ม. ที่ระดับ+90.64 ม. (ร.ท.ก.) มีพื้นที่ผิวน้ำ 46 ตารางกิโลเมตร ปริมาณน้ำเก็บกัก 240 ล้าน ลบ.ม. ที่ระดับ +87.00 ม. (ร.ท.ก.) มีพื้นที่พื้นที่ผิวน้ำ 35ตารางกิโลเมตร ต่ำสุด 40 ล้าน ลบ.ม. ที่ระดับ +78.00 ม. (ร.ท.ก.) มีพื้นที่ ผิว น้ำ10.4ตารางกิโลเมตร เป็นปริมาณน้ำนอนก้นอ่าง 40 ล้าน ลบ.ม. ปริมาณน้ำที่ใช้การ 200 ล้าน ลบ.ม. มีพื้นที่รับน้ำฝนเหนือเขื่อน 1,220 ตารางกิโลเมตร
       

1   2   3  อ่านต่อ>>

 

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว

นายชานนท์ เสือพิทักษ์
ผอ.คบ.กระเสียว