อัตรากำลังฝ่ายวิศวกรรม

นายสมัย ศรีเดช
หัวหน้าฝ่ายวิศวกรรม

หัวหน้างานแผนงาน
และงบประมาณ
หัวหน้างานออกแบบ
และปรับปรุง

 

 

 

นายปัญญา อู่อรุณ

 


นายวินัย เเจ้งอรุณ
ผู้รักษาอาคารชลประทาน

 

นายโสภณ ดิษสุธรรม

วิศวกรชลประทาน

 

 

 

 

 

 

 


 

กลับหน้าหลัก