ข้อมูลอ่างเก็บน้ำ

...ทั่วไป...

ภาค...........กลาง

ชื่อโครงการ....โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว

พิกัด ... Lat   140 49'  57"

Long...   99039' 41"

UTM  N...  567940

E...........  1638610

ตำบล.........  ด่านช้าง

อำเภอ........... ด่านช้าง

จังหวัด.........  สุพรรณบุรี

แม่น้ำ - รหัส....ลำห้วยกระเสียว

เริ่มก่อสร้าง - เสร็จปี...........  พ.ศ.  2509-2524

ปรับปรุงเมื่อ -

ลักษณะอ่างเก็บน้ำ

ระดับน้ำสูงสุด........   +90.64 เมตร  รทก.

ปริมาตรน้ำที่ระดับสูงสุด..............  390 ล้าน  ลบ.ม.

ระดับน้ำเก็บกักปกติ.................. +87 เมตร  รทก.

ปริมาตรน้ำที่ระดับเก็บกักปกติ...........240  ล้าน  ลบ.ม.

ระดับน้ำต่ำสุด........ +78 เมตร  รทก.

ปริมาตรน้ำที่ระดับต่ำสุด.............40 ล้าน  ลบ.ม.

ปริมาตรน้ำใช้การได้ ...................200  ล้าน  ลบ.ม.

เขื่อน

ประเภทเขื่อน .............เขื่อนดิน

สูง...   32.50  เมตร

ระดับสันเขื่อน ...  +92.5  เมตร

ความยาวสันเขื่อน....   4,250 เมตร

ความกว้างสันเขื่อน ...  8  เมตร

ความกว้างฐานเขื่อน ....   170 เมตร

ปริมาตรเขื่อน .... 9 ล้าน ลบ.ม.

อาคารประกอบ

อาคารระบายน้ำล้นใช้งาน  ( Service  Spillway )

ประเภท  Ogee  weir

ขนาด  กว้าง 22 เมตร

จำนวน  1 ช่อง

ระดับสันฝาย  + 87  เมตร

อัตราระบายน้ำสูงสุด   260  ลบ.ม./วินาที

อุทกวิทยา

พื้นที่รับน้ำฝน ...1,220  ตารางกิโลเมตร

ความยาวลำน้ำกระเสียว  ...140  กิโลเมตร

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย ...1,200  มิลลิเมตร/ปี

พื้นที่ผิวน้ำที่ระดับเก็บกักปกติ  .... 35  ตารางกิโลเมตร

ปริมาตรน้ำไหลลงอ่างฯ รายปีสูงสุด  .... 806  ล้าน  ลบ.ม.

รายปีเฉลี่ย .... 200  ล้าน ลบ.ม.

รายปีต่ำสุด  .... 113  ล้าน  ลบ.ม.

อาคารระบายลงลำน้ำเดิม .....( River Outlet)

ประเภท  ..... Intake

ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง.....  2.50  เมตร

ชนิด .....  Steel   Liner

ความยาวท่อ.............  เมตร

ระดับธรณีท่อ ..... 60.74

อัตราระบายน้ำสูงสุด .... 18-25  ลบ.ม.

อัตราระบายน้ำสูงสุด(โดยไม่มีผลกระทบด้านท้ายน้ำ)..... 25 ลบ.ม.

อาคารบังคับน้ำชลประทาน ( Canal  Outlet )

ฝั่งซ้าย

ชนิด ..... ทรบ.ปากคลอง

ขนาด  ....1.75x1.5  จำนวน  1 บาน

อัตราระบายน้ำสูงสุด  ..... 3.85

ระดับธรณีท่อ ......  34.350 ม.(รทก.)

 

ฝั่งขวา

ชนิด....  ทรบ.ปากคลอง

ขนาด  .... 2.00x1.75 จำนวน  2  บาน

อัตราระบายน้ำสูงสุด  .... 11.09

ระดับธรณีท่อ....  33.800 ม.(รทก.)
 

พื้นที่รับประโยชน์ 

พื้นที่ทั้งหมดของโครงการ .....  164,852 ไร่

พื้นที่ชลประทาน  ..... 110,844  ไร่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากระเสียว

นายชานนท์ เสือพิทักษ์
ผอ.คบ.กระเสียว